Dzieci z klas 3 tworzą ozdoby świąteczne z masy solnej.
Swobodne zabawy dzieci z klas 3 na dywanie.
Zajęcia z esperanto w grupach
- klasy 3 i starsze.Esperanto w klasach 3 i starszych - 
wspólnie tworzymy mapę myśli.


Przygotowania do świąt w klasach 2 pełną parą 
dzieci robiły świąteczne wazoniki